Facebook

Sözlük

warm

adjective

Türkçe'siılık, sıcak; sevecen
Türadjective
Örnek Cümle
We were a little disappointed that there was not a warm welcome for the climbers.
Dağcılar için sıcak bir karşılamanın olmaması, bizi biraz düş kırıklığına uğrattı.

verb

Türkçe'siısıtmak,ısınmak
Türverb
Örnek Cümle
We were a little disappointed that there was not a warm welcome for the climbers.
Dağcılar için sıcak bir karşılamanın olmaması, bizi biraz düş kırıklığına uğrattı.