Facebook

Sözlük

waste

adjective

Türkçe'si atık
Tür adjective
Örnek Cümle
Use of thermal and nuclear power results in waste disposal problems, as do solar cells.
Termal ve nükleer gücün kullanımı, güneş pillerinde olduğu gibi atık tasviye sorunlarıyla sonuçlanır.

verb

Türkçe'si israf etmek
Tür verb
Örnek Cümle
According to scientists, the climates in the world have become warmer because of waste gases that are spreading into the atmosphere.
Bilim adamlarına göre, atmosfere yayılmakta olan atık gazlar nedeniyle dünyadaki iklimler daha sıcak bir hale gelmiştir.

noun

Türkçe'si israf; artık
Tür noun
Örnek Cümle
I had told you that it would be a waste of time trying to dissuade him from his decision.
Onu kararından vazgeçirmeye çalışmanın zaman kaybı olacağını ben size söylemiştim.