Facebook

Sözlük

waste

adjective

Türkçe'siatık
Türadjective
Örnek Cümle
Waste matter is ejected from the body by means of the urinary system.
İşe yaramayan maddeler üriner sistem yoluyla vücuttan atılır.

verb

Türkçe'siisraf etmek
Türverb
Örnek Cümle
Waste matter is ejected from the body by means of the urinary system.
İşe yaramayan maddeler üriner sistem yoluyla vücuttan atılır.

noun

Türkçe'siisraf; artık
Türnoun
Örnek Cümle
I had told you that it would be a waste of time trying to dissuade him from his decision.
Onu kararından vazgeçirmeye çalışmanın zaman kaybı olacağını ben size söylemiştim.