Facebook

Sözlük

waste

adjective

Türkçe'siatık
Türadjective
Örnek Cümle
Even companies that cannot reuse their waste products are learning to minimise the impact they have on environment.
Atıklarını yeniden kullanamayan şirketler bile, onların çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeyi öğreniyor.

verb

Türkçe'siisraf etmek
Türverb
Örnek Cümle
Carbon dioxide in the ocean is creating a increasingly acidic environment for corals, and this acidity could ultimately cause our reefs to waste away.
Okyanustaki karbondioksit mercanlar için giderek asitli bir çevre yaratıyor ve bu asitlik sonunda resiflerin aşınmasına sebep olabilir.

noun

Türkçe'siisraf; artık
Türnoun
Örnek Cümle
According to scientists, the climates in the world have become warmer because of waste gases that are spreading into the atmosphere.
Bilim adamlarına göre, atmosfere yayılmakta olan atık gazlar nedeniyle dünyadaki iklimler daha sıcak bir hale gelmiştir.