Facebook

Sözlük

wasteful

adjective

Türkçe'sisavurgan
Türadjective

Alternatif öneriler:

wastefullywastefulness