Facebook

Sözlük

water

verb

Türkçe'sisulamak
Türverb
Örnek Cümle
The volume of water changes with pressure.
Suyun hacmi basınçla değişir.

noun

Türkçe'sisu
Türnoun
Örnek Cümle
They dissolve to form a solution, as when salt dissolves in water to form a salt solution.
Tuzun suda bir tuz çözeltisi oluşturmak için erimesi gibi, çözelti oluşturmak üzere çözünürler.