Facebook

Sözlük

way of life

phrase

Türkçe'si yaşam tarzı
Tür phrase
Örnek Cümle
In her short stories that are set in the Southern states at about the turn of the century, Katherine Anne Porter describes a way of life that is gone.
Katherine Anne Porter, yüzyılın başlarında Güney eyaletlerinde geçen kısa öykülerinde, kaybolmuş bir yaşam biçimini anlatır.