Facebook

Sözlük

way of life

phrase

Türkçe'siyaşam tarzı
Türphrase
Örnek Cümle
Even though headaches cannot essentially be cured, they could be controlled with certain way of life change.
Baş ağrıları aslında tedavi edilemez olsa da, belirli bir yaşam değişikliğiyle kontrol edilebilir.

Alternatif öneriler:

a long way offby way of