Facebook

Sözlük

way of life

phrase

Türkçe'si yaşam tarzı
Tür phrase
Örnek Cümle
Even though headaches cannot essentially be cured, they could be controlled with certain way of life change.
Baş ağrıları aslında tedavi edilemez olsa da, belirli bir yaşam değişikliğiyle kontrol edilebilir.