Facebook

Sözlük

way

adverb

Türkçe'sihayli, oldukça
Türadverb
Örnek Cümle
All the proposals put forward at the conference were a long way from bringing permanent solutions to the region’s problems.
Konferansta ileri sürülen önerilerin tümü, bölgenin sorunlarına kalıcı çözümler getirmekten çok uzak.

noun

Türkçe'siyol; yöntem, usul
Türnoun
Örnek Cümle
The brain obtains the oxygen and food necessary for it to function by way of a vast network of arteries that carry fresh blood to every part of it.
İşlevlerini yerine getirmesi için gerekli oksijen ve besini beyin, her bölümüne taze kan taşıyan geniş bir atar damarlar ağı yoluyla alır.