Facebook

Sözlük

way

adverb

Türkçe'si hayli, oldukça
Tür adverb
Örnek Cümle
Team building activities are the best way to test the spirit of unity and team employees.
Takım kurma etkinlikleri, birlik ve takım çalişanlarının ruhunu test etmenin en iyi yoludur.

noun

Türkçe'si yol; yöntem, usul
Tür noun
Örnek Cümle
All the proposals put forward at the conference were a long way from bringing permanent solutions to the region’s problems.
Konferansta ileri sürülen önerilerin tümü, bölgenin sorunlarına kalıcı çözümler getirmekten çok uzak.