Facebook

Sözlük

way

adverb

Türkçe'si hayli, oldukça
Tür adverb
Örnek Cümle
One can train most animals, perhaps all, to behave in a certain way by using a method called conditioning.
Pek çok hayvanın, belki de hepsinin, davranışları, koşullandırma adı verilen bir eğitim yöntemiyle değiştirilebilir.

noun

Türkçe'si yol; yöntem, usul
Tür noun
Örnek Cümle
From time immemorial singing has been the most widespread way of making music.
Bilinmeyen (çok eski) dönemlerden beri şarkı söyleme müzik yapmanın en yaygın biçimi olmuştur.