Facebook

Sözlük

way

adverb

Türkçe'si hayli, oldukça
Tür adverb
Örnek Cümle
When the terrorists attacked the WorldTrade Center on September 11 th, voting wasalready under way in the primary election forNew York's new mayor.
Teröristler 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırdıklarında, New York'un yeni belediye başkanı için ön seçimde oy verme işlemi devam ediyordu.

noun

Türkçe'si yol; yöntem, usul
Tür noun
Örnek Cümle
Even though headaches cannot essentially be cured, they could be controlled with certain way of life change.
Baş ağrıları aslında tedavi edilemez olsa da, belirli bir yaşam değişikliğiyle kontrol edilebilir.