Facebook

Sözlük

way

adverb

Türkçe'si hayli, oldukça
Tür adverb
Örnek Cümle
The way people communicate with each other can have a huge bearing and influence on how that person will act or react.
İnsanların birbirleri ile iletişim kurma yöntemi kişinin nasıl hareket edeceği ya da tepki göstereceği üzerinde büyük bir ilgi ve etkiye sahip olabilir.

noun

Türkçe'si yol; yöntem, usul
Tür noun
Örnek Cümle
Although there are so many advanced devices available, exploration is still the best way of getting information about unknown places.
Bu kadar çok gelişmiş cihaz olmasına rağmen keşif, bilinmeyen yerlerle ilgili bilgi toplamada hala eniyi yöntemdir.