Facebook

Sözlük

wealth

noun

Türkçe'sizenginlik,servet
Türnoun
Örnek Cümle
Despite the explosion of stock-market wealth over the last decade, the most valuable asset most Americans own is their home.
Geçen on yıl içinde borsadan edinilen servet patlamasına rağmen, çoğu Amerikalının sahip olduğu en değerli varlık evidir.

Alternatif öneriler:

commonwealthwealthy