Facebook

Sözlük

weather

verb

Türkçe'sihalletmek,aşınmak
Türverb
Örnek Cümle
They would prefer staying indoors when the weather is cold.
Hava soğuk olunca içeride kalmayı tercih ederler.

noun

Türkçe'sihava durumu
Türnoun
Örnek Cümle
The weather this winter is worse than the weather last year.
Bu kış hava geçen yılkinden daha kötüdür.