Facebook

Sözlük

weather

verb

Türkçe'si halletmek,aşınmak
Tür verb
Örnek Cümle
There were extreme weather conditions just as he had predicted.
Tıpkı onun tahmin ettiği gibi şiddetli hava koşulları vardı.

noun

Türkçe'si hava durumu
Tür noun
Örnek Cümle
The results of the research into the effects of adverse weather on plane crashes have shown that most of them are caused by it.
Araştırma sonuçlan, uçak kazalarının çoğunun kötü hava koşullarından kaynaklandığını göstermiştir.