Facebook

Sözlük

weather

verb

Türkçe'si halletmek,aşınmak
Tür verb
Örnek Cümle
The results of the research into the effects of adverse weather on plane crashes have shown that most of them are caused by it.
Araştırma sonuçlan, uçak kazalarının çoğunun kötü hava koşullarından kaynaklandığını göstermiştir.

noun

Türkçe'si hava durumu
Tür noun
Örnek Cümle
If weather continues like this, not even half the evidence we expect will come to the concert in the stadium.
Hava böyle devam ederse, stadyumdaki konsere beklediğimiz izleyicinin yarısı bile gelmez.