Facebook

Sözlük

weigh up

phrasal verb

Türkçe'si düşünüp tartmak,ölçüp biçmek
Tür phrasal verb

Alternatif öneriler:

weighweigh on one's mind