Facebook

Sözlük

weigh up

phrasal verb

Türkçe'sidüşünüp tartmak,ölçüp biçmek
Türphrasal verb