Facebook

Sözlük

well

adjective

Türkçe'si sağlıklı, iyi
Tür adjective
Örnek Cümle
Our students have progressed very well this term so far.
Öğrencilerimiz bu dönem şimdiye kadar iyi gelişme göstermişlerdir.

exclamation

Türkçe'si şeeyy, ha!, pekala, peki
Tür exclamation
Örnek Cümle
Yoga improves blood circulation, increases a sense of well being and reduces anxiety.
Yoga kan dolaşımını iyileştirir, mutluluğu arttırır ve kaygıyı azaltır.

adverb

Türkçe'si iyi; çok
Tür adverb
Örnek Cümle
Since ancient times, geographic as well as economic factors have played an important role in determining the place of settlement for humans.
Eski çağlardan beri ekonomik etkenlerin yanısıra coğrafi etkenler insanlar için yerleşim yerlerine karar vermede önemli bir rol oynamıştır.

noun

Türkçe'si kuyu
Tür noun
Örnek Cümle
Our students have progressed very well this term so far.
Öğrencilerimiz bu dönem şimdiye kadar iyi gelişme göstermişlerdir.