Facebook

Sözlük

well

adjective

Türkçe'si sağlıklı, iyi
Tür adjective
Örnek Cümle
Yoga improves blood circulation, increases a sense of well being and reduces anxiety.
Yoga kan dolaşımını iyileştirir, mutluluğu arttırır ve kaygıyı azaltır.

exclamation

Türkçe'si şeeyy, ha!, pekala, peki
Tür exclamation
Örnek Cümle
It is now fairly well understood.
Şimdi konu iyice anlaşılmıştır.

adverb

Türkçe'si iyi; çok
Tür adverb
Örnek Cümle
We may as well go to the concert, seeing that we've already paid for the tickets.
Zaten bilet paralarını ödediğimiz için konsere de gidebiliriz.

noun

Türkçe'si kuyu
Tür noun