Facebook

Sözlük

well

adjective

Türkçe'sisağlıklı, iyi
Türadjective
Örnek Cümle
When comparing prices, it is worth bearing in mind that the quantity may vary as well as the quality.
Fiyatları karşılaştırırken, nitelik gibi niceliğin de farklılık gösterebileceğini hatırlamada yarar var.

exclamation

Türkçe'sişeeyy, ha!, pekala, peki
Türexclamation
Örnek Cümle
It is now fairly well understood.
Şimdi konu iyice anlaşılmıştır.

adverb

Türkçe'siiyi; çok
Türadverb
Örnek Cümle
The risk to any one individual is still so small as to be almost immeasurable, but nevertheless several thousand cases may well have developed among the whole of the worlds population.
Yer üstü denemeleri sınırlandırıldığından, dünya radyasyon düzeyleri büyük ölçüde düşmüştür, ancak sınırlayıcı anlaşmalar çiğnenirse ya da daha çok ülke bunları görmezlikten gelirse yeniden kolaylıkla yükselebilir.

noun

Türkçe'sikuyu
Türnoun
Örnek Cümle
Street signs, advertisements and television broadcasts are frequently presented in Irish as well as English.
Sokak işaretleri, reklam ve televizyon yayınları İngilizcenin yanı sıra sıklıkla İrlandaca sunulmaktadır.