Facebook

Sözlük

well

adjective

Türkçe'si sağlıklı, iyi
Tür adjective
Örnek Cümle
No story is so well known in Turkey as that of Nasrettin Hoca.
Türkiye'de hiçbir öykü Nasrettin Hoca'nın öyküleri kadar bilinmez.

exclamation

Türkçe'si şeeyy, ha!, pekala, peki
Tür exclamation
Örnek Cümle
Street signs, advertisements and television broadcasts are frequently presented in Irish as well as English.
Sokak işaretleri, reklam ve televizyon yayınları İngilizcenin yanı sıra sıklıkla İrlandaca sunulmaktadır.

adverb

Türkçe'si iyi; çok
Tür adverb
Örnek Cümle
When scientists argued that cigarette smoking may increase one's chances of developing cancer of the lung, this was not well received in certain quarters.
Bilim adamları sigara içmenin kişinin akciğer kanserine yakalanma olasılığını artırabileceğini öne sürdüklerinde, bu bazı çevrelerce pek iyi karşılanmamıştı.

noun

Türkçe'si kuyu
Tür noun
Örnek Cümle
People are well aware of the levels of poverty that afflict other people around the world but there is not too much that individuals can do.
İnsanlar, dünya üzerinde diğer insanların başına bela olan yoksulluk düzeylerinin çok farkındadırlar ancak bireylerin yapabileceği çok şey yoktur.