Facebook

Sözlük

well

adjective

Türkçe'si sağlıklı, iyi
Tür adjective
Örnek Cümle
Shakespeare had been writing for a number of years before he became really well known.
Gerçekten üne kavuşmadan önce Shakespeare birkaç yıldır yazı yazmaktaydı.

exclamation

Türkçe'si şeeyy, ha!, pekala, peki
Tür exclamation
Örnek Cümle
Various types of Vitamin D are helpful in the bloodstream as well as in promoting healthy bone formation.
D vitaminin çeşitli türleri sağlıklı kemik oluşumunu desteklemenin yanısıra kan dolaşımında da yardımcıdır.

adverb

Türkçe'si iyi; çok
Tür adverb
Örnek Cümle
Our students have progressed very well this term so far.
Öğrencilerimiz bu dönem şimdiye kadar iyi gelişme göstermişlerdir.

noun

Türkçe'si kuyu
Tür noun
Örnek Cümle
It is now fairly well understood.
Şimdi konu iyice anlaşılmıştır.