Facebook

Sözlük

well

adjective

Türkçe'sisağlıklı, iyi
Türadjective
Örnek Cümle
When comparing prices, it is worth bearing in mind that the quantity may vary as well as the quality.
Fiyatları karşılaştırırken, nitelik gibi niceliğin de farklılık gösterebileceğini hatırlamada yarar var.

exclamation

Türkçe'sişeeyy, ha!, pekala, peki
Türexclamation
Örnek Cümle
The new age and innovative teaching and learning methods make the learning process easy as well as interesting for the young students.
Yeni dönem ve yenilikçi öğretme ve öğrenme metotları genç öğrenciler için öğrenme sürecini ilginç kılmasının yanı sıra kolaylaştırır.

adverb

Türkçe'siiyi; çok
Türadverb
Örnek Cümle
Eating fatty foods may well lead to a rise in the level of cholesterol in the blood.
Yağlı yiyecekler yemek kandaki kolesterol seviyesinde (bir) artışa yol açabilir.

noun

Türkçe'sikuyu
Türnoun