Facebook

Sözlük

well

adjective

Türkçe'si sağlıklı, iyi
Tür adjective
Örnek Cümle
Regular physical activity has the ability to reduce the risk of several major chronic diseases, as well as promote quality of life and a sense of well being.
Düzenli fiziksel hareket hem birçok önemli kronik hastalık riskini azaltmada hem de yaşam kalitesini ve mutluluğu arttırmada beceriye sahiptir.

exclamation

Türkçe'si şeeyy, ha!, pekala, peki
Tür exclamation
Örnek Cümle
Although the legend of King Midas and his obsession with gold is well known throughout the world, historical records tell us very little about his life.
Kral Midas ve onun altın tutkusu efsanesi tüm dünyada iyi bilinmesine rağmen, tarihi belgeler bize onun yaşamı hakkında çok az şey söylemektedir.

adverb

Türkçe'si iyi; çok
Tür adverb

noun

Türkçe'si kuyu
Tür noun
Örnek Cümle
Crop yields per acre are declining in some parts of the world because of air pollution as well as builtup of salt and other chemicals.
Hava kirliliğinin yanı sıra, tuz ve diğer kimyasal maddelerin birikimi yüzünden, dünyanın bazı bölgelerinde dönüm başına ürün verimi düşüyor.