Facebook

Sözlük

western

adjective

Türkçe'si batıda, batıdan
Tür adjective
Örnek Cümle
Today there are some political scientists who would date the beginning of the cold war back to the early 1920s when the Soviets declared ideological war on western capital societies.
Bugün, soğuk savaşın başlangıcını, Sovyetlerin kapitalist batı toplumlarına karşı ideolojik savaş ilan ettiği 1920’lerin ilk yıllarına dayandıran bazı siyaset bilimciler bulunmaktadır.

noun

Türkçe'si kovboy filmi,kovboy romanı
Tür noun
Örnek Cümle
There may come a time when the western nations will be less fortunate.
Batı uluslarının daha az şanslı oldukları bir dönem gelebilir.