Facebook

Sözlük

western

adjective

Türkçe'sibatıda, batıdan
Türadjective
Örnek Cümle
Oriented to the Western world, Turkey has undergone rapid industrialisation since the 1950s.
Batı dünyasına yönelmiş olan Türkiye, 1950’lerden bu yana hızlı bir sanayileşme yaşamaktadır.

noun

Türkçe'sikovboy filmi,kovboy romanı
Türnoun
Örnek Cümle
In the post-war period higher education became one of the policy priorities for western governments.
Savaş sonrası dönemde, yüksek öğretim batılı hükümetler için siyasi önceliklerden biri oldu.