Facebook

Sözlük

western

adjective

Türkçe'si batıda, batıdan
Tür adjective
Örnek Cümle
In most Western countries, the average diet contains about 700 milligrams of cholesterol each day, whereas only about 300 milligrams is the recommended maximum.
Çoğu Batı ülkelerinde ortalama beslenme her gün 700 miligram civarında kolesterol içerir, ancak sadece 300 miligram kadarı tavsiye edilen en yüksek miktardır.

noun

Türkçe'si kovboy filmi,kovboy romanı
Tür noun
Örnek Cümle
In most Western countries, the average diet contains about 700 milligrams of cholesterol each day, whereas only about 300 milligrams is the recommended maximum.
Çoğu Batı ülkelerinde ortalama beslenme her gün 700 miligram civarında kolesterol içerir, ancak sadece 300 miligram kadarı tavsiye edilen en yüksek miktardır.