Facebook

Sözlük

what

pronoun

Türkçe'si ne, şey
Tür pronoun
Örnek Cümle
Using effective communication skills and knowing what you want is the recipe for strengthening a relationship.
Etkili iletişim becerilerini kullanmak ve ne istediğini bilmek, ilişkiyi güçlendirmenin bir yoludur.