Facebook

Sözlük

whatever

pronoun

Türkçe'siher ne
Türpronoun
Örnek Cümle
In whatever way the European countries have organized their health services, they have all seen their costs rise over the past three decades at an annual average rate of 4, 1 per cent.
Sağlık hizmetlerini ne şekilde düzenlemiş olurlarsa olsunlar Avrupa ülkelerinin hepsi son otuz yıl içinde masraflarının yıllık ortalama yüzde 4.1 oranında arttığını görmüştür.

conjunction

Türkçe'siher ne
Türconjunction
Örnek Cümle
In the Ottoman Empire, whatever a man’s race or birthplace might have been, he was always considered eligible for government service provided that he absolutely conformed to the principles of the Empire.
Osmanlı İmparatorluğu’nda kişi, ırk veya doğum yeri ne olursa olsun, imparatorluğun ilkelerine mutlak olarak uyması koşuluyla devlet hizmetine her zaman uygun görülürdü.