Facebook

Sözlük

whatever

pronoun

Türkçe'si her ne
Tür pronoun
Örnek Cümle
King Midas was a Phrygian king who was granted the power to turn into gold whatever he touched.
Kral Midas, kendisine, dokunduğu her şeyi altına dönüştürme gücü bahşedilen bir Frigya kralı idi.

connector

Türkçe'si her ne
Tür connector
Örnek Cümle
Fearful of a future in which the elderly outnumber the young, many governments are doing whatever they can to encourage people to have children.
Yaşlıların gençleri sayıca geçeceği bir gelecekten korkan pek çok hükûmet, insanları çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için ne gerekiyorsa yapmaktadır.