Facebook

Sözlük

whatever

pronoun

Türkçe'siher ne
Türpronoun
Örnek Cümle
Fearful of a future in which the elderly outnumber the young, many governments are doing whatever they can to encourage people to have children.
Yaşlıların gençleri sayıca geçeceği bir gelecekten korkan pek çok hükûmet, insanları çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için ne gerekiyorsa yapmaktadır.

connector

Türkçe'siher ne
Türconnector
Örnek Cümle
You can buy whatever you want in New York, as long as you have the money.
Paran olduğu sürece New York'ta ne istersen alabilirsin.