Facebook

Sözlük

wheat

noun

Türkçe'sibuğday
Türnoun
Örnek Cümle
Turkey intended to purchase large supplies of wheat from the United States.
Türkiye Amerika Birleşik Devletlerinden, geniş ölçüde buğday almaya niyetlendi.