Facebook

Sözlük

wheat

noun

Türkçe'si buğday
Tür noun
Örnek Cümle
Turkey intended to purchase large supplies of wheat from the United States.
Türkiye Amerika Birleşik Devletlerinden, geniş ölçüde buğday almaya niyetlendi.