Facebook

Sözlük

wheat

noun

Türkçe'si buğday
Tür noun
Örnek Cümle
Locusts can destroy a wheat field in a few minutes.
Çekirgeler, birkaç dakika içerisinde bir ekin tarlasını harap edebilir.