Facebook

Sözlük

when

pronoun

Türkçe'sine zaman?
Türpronoun
Örnek Cümle
In 1979, when its alliance with Great Britain ended, Malta sought to guarantee its neutrality through agreements with other countries.
Malta, İngiltere ile ittifakının sona erdiği 1979‘da, başka ülkelerle antlaşmalar yaparak tarafsızlığını güvence altına almaya çalışmıştır.

conjunction

Türkçe'si-dığı zaman, -dığında, -nca
Türconjunction
Örnek Cümle
Urgent care is extremely beneficial when there is serious illness or damage.
Acil bakım, ciddi bir hastalık yada hasar olduğunda oldukça faydalıdır.