Facebook

Sözlük

when

pronoun

Türkçe'si ne zaman?
Tür pronoun
Örnek Cümle
When two or more elements combine, they form a compound.
İki ya da daha çok element birleştiğinde bir bileşik oluştururlar.

connector

Türkçe'si -dığı zaman, -dığında, -nca
Tür connector
Örnek Cümle
The word 'development' was first used in its contemporary context by the American President, Harry Truman, in 1949 when he referred to the poorer countries of South America as 'underdeveloped areas'.
'Gelişme' sözcüğü, çağdaş bağlamda ilk kez 1949'da Amerika Başkanı Harry Truman tarafından, kendisi Güney Amerika'nın yoksul ülkelerinden 'az gelişmiş bölgeler' olarak söz ettiğinde kullanılmıştır.