Facebook

Sözlük

where

pronoun

Türkçe'si nere, nerede
Tür pronoun
Örnek Cümle
As far as I'm concerned, here is a sparsely populated coastal region where the residents earn their living from both fishery and farming.
Bana kalırsa burası yerlilerin geçimlerini balıkçılıktan ve çiftçilikten kazandıkları nadir nüfuslu bir kıyı bölgedir .

connector

Türkçe'si nereye, -dığı yere
Tür connector
Örnek Cümle
As we all know, unemployment is also a major problem of the developed world where on the average one in ten of the work force is unemployed.
Hepimizin bildiği gibi, işsizlik, iş gücünün ortalama onda birinin işsiz olduğu gelişmiş dünyanın da önemli bir sorunudur.