Facebook

Sözlük

where

pronoun

Türkçe'sinere,nerede
Türpronoun
Örnek Cümle
Carl Sandburg, known as the Chicago Poet, spent most of his life in Illinois, where he had been born, though he travelled extensively around the country.
Şikago Ozanı olarak bilinen Carl Sandburg, ülke içinde çok seyahat etmiş olsa da yaşamının çoğunu, doğmuş olduğu İllinois’de geçirdi.

connector

Türkçe'sinereye, -dığı yere
Türconnector
Örnek Cümle
Acid rain does not only threaten the area where its source is, for the wind transports the pollutants around the globe.
Asit yağmuru sadece kaynağının bulunduğu bölgeyi tehdit etmekle kalmaz çünkü rüzgar kimyasal maddeleri dünyanın her yerine taşır.