Facebook

Sözlük

whether

connector

Türkçe'si olsa da olmasa da,olup olmadığı
Tür connector
Örnek Cümle
Cough treatment mostly depends on whether it is an acute problem or a chronic problem.
Öksürük tedavisi çoğunlukla akut yada kronik bir problem olup olmadığına bağlıdır.