Facebook

Sözlük

whether

connector

Türkçe'si olsa da olmasa da,olup olmadığı
Tür connector
Örnek Cümle
The NASA geologists want to know how Mars became so dry and dusty, and whether the planet holds clues about Earth's own fate.
NASA jeologları, Mars'ın nasıl bu kadar kuru ve tozlu hale geldiğini ve bu gezegenin, Dünya'nın kendi kaderine ilişkin ipuçları taşıyıp taşımadığını bilmek istiyorlar.