Facebook

Sözlük

which

pronoun

Türkçe'sihangi, hangisi
Türpronoun
Örnek Cümle
Linguistics is a young social science, which hasrecently had a massive expansion in almost all areas.
Dilbilimi, son zamanlarda hemen tüm alanlardamuazzam bir genişleme sağlayan, genç bir sosyalbilimdir.

determiner

Türkçe'si-ki o
Türdeterminer
Örnek Cümle
The spacecraft 'The Voyager', which reached Jupiter in 1979 and Saturn in 1980, made many major discoveries possible, thus increasing our knowledge of both planets a thousand-fold.
1979'da Jüpiter'e ve 1980'de Satürn'e ulaşan uzay aracı 'The Voyager', pek çok önemli keşiflerin yapılmasını sağlamış, böylece her iki gezegen hakkındaki bilgilerimizi bin kat artırmıştır.