Facebook

Sözlük

which

pronoun

Türkçe'si hangi, hangisi
Tür pronoun
Örnek Cümle
They are facing a crisis more serious than any which has come before this.
Bundan önceki krizlerin herhangi birinden daha ciddi bir krizle karşı karşıya bulunuyorlar.

determiner

Türkçe'si -ki o
Tür determiner
Örnek Cümle
It was emphasized that industry does not put enough of its resources into research and development, preferring instead 'industry transfer' which is believed to be guaranteed and easier.
Sanayiinin araştırma ve geliştirmeye yeteri kadarkaynak ayırmadığı; bunun yerine garantili ve kolay olduğuna inanılan 'sanayi transferi'ni tercih ettiği vurgulandı.

Alternatif öneriler:

by whichwhich casewhich is why