Facebook

Sözlük

which

pronoun

Türkçe'si hangi, hangisi
Tür pronoun
Örnek Cümle
Until recently, there was no reliable method to measure the age of dinosaurs, and thus, to figure out the conditions in which they grew.
Son zamanlara kadar, dinozorların yaşını ölçmek ve böylece büyüdükleri koşulları anlamak için güvenilir bir yöntem yoktu.

determiner

Türkçe'si -ki o
Tür determiner
Örnek Cümle
Obesity is a bane which has been probably the outcome of the decadence of the modern lifestyle.
Obezite, muhtemelen çağdaş yaşamın olumsuz bir sonucu olan bir felakettir.

Alternatif öneriler:

by whichwhich casewhich is why