Facebook

Sözlük

which

pronoun

Türkçe'si hangi, hangisi
Tür pronoun
Örnek Cümle
Uranium, which today constitutes the main substance for the production of nuclear energy, was used in the past in the ceramics and textile industries in the form of various compounds.
Bugünkü nükleer enerji üretiminin ana maddesini oluşturan uranyum, geçmişte, çeşitli bileşikler halinde, seramik ve dokuma sanayiinde kullanılıyordu.

determiner

Türkçe'si -ki o
Tür determiner
Örnek Cümle
Syria which is believed to be a heaven for years for Turkish terrorists, has suddenly become more responsive to Ankara's calls for security cooperation and the prevention of terrorist infiltrations.
Türk teröristler için yıllarca cennet olarak kabul edilen Suriye, güvenlik işbirliği ve terörist sızmaların önlenmesi yolunda Ankara'nın yaptığı çağrılara birden bire daha duyarlı hale gelmiş bulunuyor.

Alternatif öneriler:

by whichwhich casewhich is why