Facebook

Sözlük

while

connector

Türkçe'si -iken; -dığı halde, -e rağmen; halbuki, oysa
Tür connector
Örnek Cümle
Marking a book while you read is essentially nothing but an expression of your differences, or agreements of opinion, with the author.
Bir kitabı okurken işaretlemeniz, esasında yazarla görüş ayrılığınızın veya görüş birliğinizin ifadesinden başka bir şey değildir.

noun

Türkçe'si bir süre, biraz
Tür noun
Örnek Cümle
And, while prose is like VERSE in that good prose has a RHYTHM; it is unlike VERSE in that this RHYTHM is not to be scanned by any of the normal metrical schemes.
İyi düz yazının ritmi olması bakımından düz yazı nazıma benzerse de, bu ritm olağan ölçü düzenleriyle vezne uydurulamaması bakımından da nazıma benzemez.