Facebook

Sözlük

while

connector

Türkçe'si -iken; -dığı halde, -e rağmen; halbuki, oysa
Tür connector
Örnek Cümle
It has bound the European nations together, making war between them unthinkable while allowing individual countries to maintain their own peculiarities.
Avrupa ülkelerini birbirine bağlamış, ülkelerin ayrı ayrı kendi özelliklerini korumalarına olanak sağlarken bunlar arasında savaşı düşünülmez hale getirmiştir.

noun

Türkçe'si bir süre, biraz
Tür noun
Örnek Cümle
There are some people who purchase paintings as an investment while there are some who purchase them for acute.
Tablolar dekor için satın alanlar varken, yatırım olarak satın alan bazı insanlar var.