Facebook

Sözlük

while

connector

Türkçe'si-iken; -dığı halde, -e rağmen; halbuki, oysa
Türconnector
Örnek Cümle
About 20 percent of the rainforest has already been cut down, while the rate of destruction has slowed in recent years.
Yıkım oranı son yıllarda azalmışken yağmur ormanlarının yaklaşık yüzde 20 si çoktan kesildi.

noun

Türkçe'sibir süre, biraz
Türnoun
Örnek Cümle
What is important is for human beings to learn from the past, cultivate the beneficial teachings of the old tradition, while providing innovations to improve the quality of life.
Geçmişten öğrenmek için insanlarönemli olay yaşam kalitesini iyileştirmek için yenilikler sağlarken eski geleneklerin yararlı öğretilerini geliştirmektir.