Facebook

Sözlük

who

pronoun

Türkçe'si kim
Tür pronoun
Örnek Cümle
Leader is person who acts as a role model for different set of people who comprised in his team.
Lider, ekibini oluşturan bir takım farklı insanlar için rol model olarak hareket eden bir kişidir.