Facebook

Sözlük

whoever

pronoun

Türkçe'siher kim
Türpronoun
Örnek Cümle
I remember you saying that whoever gets there first will have a major advantage.
Oraya her kim önce ulaşırsa onun büyük bir avantaj sağlayacağından söz ettiğinizi hatırlıyorum.