Facebook

Sözlük

whole

quantifier

Türkçe'si tüm, bütün
Tür quantifier
Örnek Cümle
They were going to spend the whole year in İzmir, but their money ran out.
Bütün yılı İzmir'de geçireceklerdi ama paraları bitti.

noun

Türkçe'si tamamı, bütünü
Tür noun
Örnek Cümle
The question we have to answer is how the 60 trillion cells composing the human body communicate with each other and keep the body as a whole in balance.
Öncelikle cevaplanması gereken soru insan vücudundaki 60 trilyon hücrenin, vücut dengesini sağlamak için birbiriyle nasıl iletişim kurduğudur.