Facebook

Sözlük

whose

pronoun

Türkçe'si kimin
Tür pronoun
Örnek Cümle
For this function to be performed, it is necessary to determine applicants, qualifications and to hire those whose qualifications match the jobs to be filled.
Bu işlevin yerine getirilebilmesi için başvuranların niteliklerini belirlemek ve nitelikleri doldurulacak işe uygun kimseleri almak zorunludur.