Facebook

Sözlük

why

connector

Türkçe'si neden, niçin, niye?
Tür connector
Örnek Cümle
She became more and more impatient as days went by and wondered why they still hadn't replied to her application.
Günler geçtikçe daha da sabırsızlanıyor ve başvurusuna neden hala yanıt vermediklerini merak ediyordu.

Alternatif öneriler:

that is whywhich is why