Facebook

Sözlük

why

connector

Türkçe'si neden, niçin, niye?
Tür connector
Örnek Cümle
In his recently published book entitled 'The Price Of Admiralty', the historian John Keegan analyses some extraordinary naval battles to discover just why the winner won.
Yakın zamanda yayımlanan 'The Price OfAdmiralty' adlı kitabında, tarihçi John Keegan, sadece kazananın niçin kazandığını ortaya, koymak için bazı olağanüstü deniz savaşlarını irdelemektedir.

Alternatif öneriler:

that is whywhich is why