Facebook

Sözlük

wide-ranging

adjective

Türkçe'si çok çeşitli,geniş kapsamlı
Tür adjective