Facebook

Sözlük

wide-ranging

adjective

Türkçe'siçok çeşitli,geniş kapsamlı
Türadjective

Alternatif öneriler:

wide-bandwide-scale