Facebook

Sözlük

wide

adjective

Türkçe'si geniş; yaygın
Tür adjective
Örnek Cümle
Obesity is a serious medical situation associated with a wide range of life threatening conditions.
Obezite şartları tehdit eden yaşamın çeşitliliği ile ilgili ciddi bir tıbbi durumdur.

adverb

Türkçe'si iyice, alabildiğine
Tür adverb
Örnek Cümle
Reagan's trip to Moscow gets wide coverage in todays newspapers.
Reagan'ın Moskova gezisine bugünkü gazetelerde geniş yer veriliyor.