Facebook

Sözlük

wide

adjective

Türkçe'si geniş; yaygın
Tür adjective
Örnek Cümle
When weapon testing began, there was a slight world - wide increase in the incidence of leu-kemia, and some scientists correlate this with radiation and in particular with this increase in strontium - 90.
Bundan ve öteki izotoplardan ileri gelen riskler, silah denemelerinin tümüyle durdurulmasını, istenen bir şey durumuna getirmeye yeter.

adverb

Türkçe'si iyice, alabildiğine
Tür adverb
Örnek Cümle
When weapon testing began, there was a slight world - wide increase in the incidence of leu-kemia, and some scientists correlate this with radiation and in particular with this increase in strontium - 90.
Bundan ve öteki izotoplardan ileri gelen riskler, silah denemelerinin tümüyle durdurulmasını, istenen bir şey durumuna getirmeye yeter.