Facebook

Sözlük

wide

adjective

Türkçe'si geniş; yaygın
Tür adjective
Örnek Cümle
People experience a wide range of emotions about many different things today.
İnsanlar bugün birçok farklı şeyle ilgili çok çeşitli duygular yaşamaktadırlar.

adverb

Türkçe'si iyice, alabildiğine
Tür adverb
Örnek Cümle
Reagan's trip to Moscow gets wide coverage in todays newspapers.
Reagan'ın Moskova gezisine bugünkü gazetelerde geniş yer veriliyor.