Facebook

Sözlük

wide

adjective

Türkçe'sigeniş; yaygın
Türadjective
Örnek Cümle
A wide range of meat, fish and other perishable foodstuffs can be kept for a long time if they are salted.
Çok çeşitli et, balık ve öteki bozulabilir yiyecek maddeleri tuzlanırsa uzun süre saklanabilir.

adverb

Türkçe'siiyice, alabildiğine
Türadverb
Örnek Cümle
Reagan's trip to Moscow gets wide coverage in todays newspapers.
Reagan'ın Moskova gezisine bugünkü gazetelerde geniş yer veriliyor.