Facebook

Sözlük

widely

adverb

Türkçe'si yaygın şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
It is widely said that 90% disputes occur due to lack of proper communication.
Tartışmaların %90 nının düzgün iletişim eksikliğinden kaynaklandığı yaygın bir şekilde söylenmektedir.