Facebook

Sözlük

widely

adverb

Türkçe'si yaygın şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
Even aspirin, widely used for its pain relieving and fever reducing qualities, can cause bleeding in the stomach and small intestine.
Ağrı kesici ve ateş düşürücü niteliklerinden dolayıyaygın olarak kullanılan aspirin bile mide ve incebağırsaklarda kanamaya neden olabilir.