Facebook

Sözlük

widely

adverb

Türkçe'si yaygın şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
Many developing countries have very active research on nanotechnology, even if it is not widely publicized.
Geniş ölçüde reklamı yapılmasa bile birçok gelişen ülkelerin nanoteknoloji üzerinde çok aktif araştırması var.