Facebook

Sözlük

widespread

adjective

Türkçe'siyaygın
Türadjective
Örnek Cümle
There is a widespread belief that technology is destructive.
Teknolojinin yıkıcı olduğu yolunda yaygın bir inanış vardır.