Facebook

Sözlük

widespread

adjective

Türkçe'si yaygın
Tür adjective
Örnek Cümle
Global warming could cause massive food and water shortages, sparking widespread migrations and war.
Küresel ısınma, geniş çaptagöçleri ve savaşları tetikleyerek kitlesel gıda ve su kıtlıklarına sebep olabilmektedir.