Facebook

Sözlük

width

noun

Türkçe'si en,genişlik
Tür noun
Örnek Cümle
Early units of measurement included the distance from the elbow to the fingers, the width of the hand and the width of the fingers.
İlk ölçü birimleri dirsekten parmaklara olan uzaklığı, elin ve parmakların genişliğini içerirdi.