Facebook

Sözlük

will

noun

Türkçe'siirade, istek; vasiyet
Türnoun
Örnek Cümle
Either Murat or Cem will meet you at the airport.
Ya Murat ya da Cem seni havaalanında karşılayacak.

modal

Türkçe'si-ecek, -mısınız
Türmodal
Örnek Cümle
As the century progresses, plants, animals, birds, insects, reptiles and even microbes will have to adapt to new climatic conditions.
Yüzyıl ilerledikçe bitkiler, hayvanlar, kuşlar, böcekler, sürüngenler ve hatta mikroplar yeni iklim koşullarına uyum sağlamak zorunda kalacak.