Facebook

Sözlük

will

noun

Türkçe'siirade, istek; vasiyet
Türnoun
Örnek Cümle
Under a new resolution passed by the Security Council, Iraq will once more have to place all its oil earnings under UN control.
Güvenlik Konseyi'nce kabul edilen yeni bir karar gereğince, Irak, yine, tüm petrol gelirlerini BM denetimine bırakmak zorunda kalacaktır.

modal

Türkçe'si-ecek, -mısınız
Türmodal
Örnek Cümle
The decrease in the incidence of disease will eventually be determined.
Hastalık vaka adedinde azalma er ya da geç saptanacak.