Facebook

Sözlük

will

noun

Türkçe'si irade, istek; vasiyet
Tür noun
Örnek Cümle
It can be clearly understood from the report that, during the next century, there will be a considerable drop in the amount of water available per head in theworld.
Rapordan, gelecek yüzyılda dünyada kişi başına düşen su miktarında önemli ölçüde azalma olacağı açıkça anlaşılabilir.

modal

Türkçe'si -ecek, -mısınız
Tür modal
Örnek Cümle
By next January, I will have paid 50 milyon TL as income tax.
Gelecek Ocak'ta gelir vergisi olarak 50 milyon lira ödemiş olacağım.