Facebook

Sözlük

willing

adjective

Türkçe'si istekli
Tür adjective
Örnek Cümle
Extravert people are willing to try to communicate even if they are not sure they will succeed.
Dışa dönük insanlar başaracaklarından emin olmasalar bile iletişim kurmaya isteklilerdir.