Facebook

Sözlük

willingly

adverb

Türkçe'siistekli bir şekilde
Türadverb
Örnek Cümle
When the Mongol invasion started, the Uyghurs, realizing that resistance was futile , submitted willingly to Gengis Khan.
Moğol istilası başlayınca, direnişin boşuna olduğunu anlayan Uygurlar, Cengiz Han'a isteyerek teslim oldular.