Facebook

Sözlük

wind

verb

Türkçe'si sarmak, dolamak
Tür verb
Örnek Cümle
Interest in fuel conservation in recent years has stimulated the development of modern wind machines for generating electricity.
Son yıllarda yakıt tasarrufuna olan ilgi, elektrik üretimi için modern rüzgar makinalarının geliştirilmesini teşvik etmiştir.

noun

Türkçe'si rüzgar,yel
Tür noun
Örnek Cümle
Ancient people often worshipped things related to nature, such as the sun, the wind and lightning.
Eski insanlar çoğunlukla güneş, rüzgar ve yıldırım gibi, doğa ile ilgili şeylere tapınışlardır.