Facebook

Sözlük

wind

verb

Türkçe'sisarmak, dolamak
Türverb
Örnek Cümle
Interest in fuel conservation in recent years has stimulated the development of modern wind machines for generating electricity.
Son yıllarda yakıt tasarrufuna olan ilgi, elektrik üretimi için modern rüzgar makinalarının geliştirilmesini teşvik etmiştir.

noun

Türkçe'sirüzgar,yel
Türnoun
Örnek Cümle
Scientists have known since 2004 that wind farms kill bats, just as they kill birds, even though the flying mammals are able to avoid them.
Bilim adamları 2004'ten beri uçan memelilerin onlardan kaçabilmesine rağmen tıpkı kuşları öldürdükleri gibi rüzgar santralinin de yarasaları öldürdüğünü biliyor.