Facebook

Sözlük

wind

verb

Türkçe'si sarmak, dolamak
Tür verb
Örnek Cümle
Although the solar wind produces beautiful auroras, it can also cause a variety of undesirable consequences.
Güneş rüzgarı güzel ışıklar üretmesine rağmen çeşitli istenmeyen sonuçlara da sebep olabilir.

noun

Türkçe'si rüzgar,yel
Tür noun
Örnek Cümle
Ancient people often worshipped things related to nature, such as the sun, the wind and lightning.
Eski insanlar çoğunlukla güneş, rüzgar ve yıldırım gibi, doğa ile ilgili şeylere tapınışlardır.