Facebook

Sözlük

wind

verb

Türkçe'si sarmak, dolamak
Tür verb
Örnek Cümle
Acid rain does not only threaten the area where its source is, for the wind transports the pollutants around the globe.
Asit yağmuru sadece kaynağının bulunduğu bölgeyi tehdit etmekle kalmaz çünkü rüzgar kimyasal maddeleri dünyanın her yerine taşır.

noun

Türkçe'si rüzgar,yel
Tür noun
Örnek Cümle
Ancient people often worshipped things related to nature, such as the sun, the wind and lightning.
Eski insanlar çoğunlukla güneş, rüzgar ve yıldırım gibi, doğa ile ilgili şeylere tapınışlardır.