Facebook

Sözlük

wind

verb

Türkçe'sisarmak, dolamak
Türverb
Örnek Cümle
Acid rain does not only threaten the area where its source is, for the wind transports the pollutants around the globe.
Asit yağmuru sadece kaynağının bulunduğu bölgeyi tehdit etmekle kalmaz çünkü rüzgar kimyasal maddeleri dünyanın her yerine taşır.

noun

Türkçe'sirüzgar,yel
Türnoun
Örnek Cümle
Both the wind and the sun provide energy.
Gerek rüzgar, gerekse güneş enerji sağlar.