Facebook

Sözlük

wind

verb

Türkçe'si sarmak, dolamak
Tür verb
Örnek Cümle
Scientists have known since 2004 that wind farms kill bats, just as they kill birds, even though the flying mammals are able to avoid them.
Bilim adamları 2004'ten beri uçan memelilerin onlardan kaçabilmesine rağmen tıpkı kuşları öldürdükleri gibi rüzgar santralinin de yarasaları öldürdüğünü biliyor.

noun

Türkçe'si rüzgar,yel
Tür noun
Örnek Cümle
Ancient people often worshipped things related to nature, such as the sun, the wind and lightning.
Eski insanlar çoğunlukla güneş, rüzgar ve yıldırım gibi, doğa ile ilgili şeylere tapınışlardır.