Facebook

Sözlük

wing

noun

Türkçe'si kanat
Tür noun
Örnek Cümle
It is obvious from the report that throughout the world, there has been a significant convergence in the policies of right and left wing parties.
Tüm dünyada sağ ve sol partilerin politikaları arasında önemli bir yakınlaşma olduğu raporda açıkça görülmektedir.

Alternatif öneriler:

left-wingright-wing