Facebook

Sözlük

wise

adjective

Türkçe'si akıllı
Tür adjective
Örnek Cümle
Education is very essential as it help students to become an accountable, educated and wise people.
Eğitim, öğrencilere sorumlu, eğitimli ve akıllı insanlar olmalarına yardımcı olduğu için çok gereklidir.