Facebook

Sözlük

with

preposition

Türkçe'siile; -e sahip,-lı,-li
Türpreposition
Örnek Cümle
The volume of water changes with pressure.
Suyun hacmi basınçla değişir.