Facebook

Sözlük

with

preposition

Türkçe'si ile; -e sahip, -lı, -li
Tür preposition
Örnek Cümle
The Prime Minister still puts great emphasis on the need to deal effectively with inflation.
Başbakan, hâlâ enflasyonla etkili bir şekilde mücadele gereğine büyük önem vermektedir.