Facebook

Sözlük

withstand

verb

Türkçe'si karşı koymak
Tür verb
Örnek Cümle
The new rock-fill dam, constructed on the Tigris, is strong enough to withstand the most severe earthquakes.
Dicle üzerinde yapılan kaya dolgu yeni baraj, en şiddetli depremlere dayanacak kadar sağlamdır.