Facebook

Sözlük

word

verb

Türkçe'si sözcüklerle anlatmak
Tür verb
Örnek Cümle
We have to accept the consequences of every word and thought throughout our lifetime.
Hayatımız boyunca her kelime ve düşüncemizin sonuçlarını kabul etmek zorundayız.

noun

Türkçe'si sözcük, kelime
Tür noun
Örnek Cümle
The word 'development' was first used in its contemporary context by the American President, Harry Truman, in 1949 when he referred to the poorer countries of South America as 'underdeveloped areas'.
'Gelişme' sözcüğü, çağdaş bağlamda ilk kez 1949'da Amerika Başkanı Harry Truman tarafından, kendisi Güney Amerika'nın yoksul ülkelerinden 'az gelişmiş bölgeler' olarak söz ettiğinde kullanılmıştır.