Facebook

Sözlük

word

verb

Türkçe'sisözcüklerle anlatmak
Türverb
Örnek Cümle
Instead of word order or changes in word endings, sign languages indicate grammatical functions by spatial relationship.
Sonunda sağ beyne lobektomi yapıldı.

noun

Türkçe'sisözcük, kelime
Türnoun
Örnek Cümle
The word 'development' was first used in its contemporary context by the American President, Harry Truman, in 1949 when he referred to the poorer countries of South America as 'underdeveloped areas'.
'Gelişme' sözcüğü, çağdaş bağlamda ilk kez 1949'da Amerika Başkanı Harry Truman tarafından, kendisi Güney Amerika'nın yoksul ülkelerinden 'az gelişmiş bölgeler' olarak söz ettiğinde kullanılmıştır.