Facebook

Sözlük

word

verb

Türkçe'si sözcüklerle anlatmak
Tür verb
Örnek Cümle
The general use of the word language in a restricted sense is founded on the The same restriction is mirrored in the use of the term bilingual in French, in ordinary usage, to be bilingual means to be able to use with equal ease two national languages.
Bu anlam, Fransızca'da, `iki dilli` teriminin kullanılmasına da yansır.

noun

Türkçe'si sözcük, kelime
Tür noun
Örnek Cümle
The word 'development' was first used in its contemporary context by the American President, Harry Truman, in 1949 when he referred to the poorer countries of South America as 'underdeveloped areas'.
'Gelişme' sözcüğü, çağdaş bağlamda ilk kez 1949'da Amerika Başkanı Harry Truman tarafından, kendisi Güney Amerika'nın yoksul ülkelerinden 'az gelişmiş bölgeler' olarak söz ettiğinde kullanılmıştır.