Facebook

Sözlük

work at

phrasal verb

Türkçe'si çaba göstermek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
When he has a problem to solve, he will work at it until he finds an answer.
Çözülmesi gereken bir problemi olduğunda, cevap bulana kadar onun üzerinde çalışır.