Facebook

Sözlük

work

verb

Türkçe'si çalışmak, işlemek
Tür verb
Örnek Cümle
We believe the only way to make regulations work is to make them mandatory.
Kanımızca, kuralların işlemesini sağlamanın tek yolu onları zorunlu kılmaktır.

noun

Türkçe'si iş, meslek, çalışma
Tür noun
Örnek Cümle
Leadership is the process of motivating others to work to meet specific objectives.
Liderlik özel amaçları karşılamak için diğerlerini motive eme sürecidir.