Facebook

Sözlük

work

verb

Türkçe'siçalışmak, işlemek
Türverb
Örnek Cümle
Zinc supports the work of numerous proteins in thebody, including the metalloenzymes, which areinvolved in a variety of metabolic processes.
Çinko, çeşitli metabolik süreçlerde yer alanmadensel enzimler dahil vücuttaki pek çokproteinin çalışmasını destekler.

noun

Türkçe'siiş, meslek, çalışma
Türnoun
Örnek Cümle
A scientist should be not only critical of the work of others but of his own.
Bilim adamı yalnızca başkalarının değil kendi çalışmalarının da eleştirisini yapar.