Facebook

Sözlük

workable

adjective

Türkçe'si uygulanabilir,çalışılabilir
Tür adjective