Facebook

Sözlük

working

adjective

Türkçe'siişle ilgili, çalışan
Türadjective
Örnek Cümle
She could hear and speak herself but earned her living by working with deaf people and was fluent in American Sign Language In an experiment before the operation, doctors injected the patient with a drug that temporarily affected the left side of her brain.
Beynin sol yanındaki ameliyat hastanın konuşma yetisini etkileyebilir.

noun

Türkçe'siçalışma
Türnoun
Örnek Cümle
We will be working late at the office this evening, so we won't be able to get home till about ten o'clock.
Bu akşam büroda geç vakte kadar çalışıyor olacağız, bu nedenle saat 10'a kadar eve gelemiyeceğiz.