Facebook

Sözlük

world-wide

adjective

Türkçe'si dünya çapında
Tür adjective
Örnek Cümle
The first World Cup was played in Montevideo in 1930, but the conception of such a world-wide competition occurred ten years earlier at a FIFA congress in Antwerp.
İlk Dünya Kupası 1930 yılında Montevideo’da oynandı, ancak dünya çapında böyle bir yarışma düşüncesi onyıl öncesinde Ansver’de yapılan bir FIFA Kongresinde ortaya çıkmıştı.