Facebook

Sözlük

worried

adjective

Türkçe'si kaygılı,endişeli
Tür adjective
Örnek Cümle
The new minister is seriously worried about the housing problem in the overpopulated regions.
Yeni Bakan, aşırı nüfusa sahip bölgelerdeki konut sorunundan ciddi şekilde endişe duymaktadır.