Facebook

Sözlük

worse

adjective

Türkçe'sidaha kötü
Türadjective
Örnek Cümle
The weather this winter is worse than the weather last year.
Bu kış hava geçen yılkinden daha kötüdür.

Alternatif öneriler:

for better or worseworsen