Facebook

Sözlük

worth

adjective

Türkçe'sideğer
Türadjective
Örnek Cümle
Nearly two million liras worth of smuggled cigarettes were seized.
Yaklaşık on milyar lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.

noun

Türkçe'sideğer, kıymet
Türnoun
Örnek Cümle
They exported a million dollars worth of stereo equipment.
Bir milyon dolar değerinde stereo malzemesi ihraç ettiler.