Facebook

Sözlük

worth

adjective

Türkçe'si değer
Tür adjective
Örnek Cümle
Harmful insects cause billions of dollars worth of damage worldwide every year.
Zararlı böcekler her yıl tüm dünyada milyarlarca dolar değerinde hasara neden olmaktadırlar.

noun

Türkçe'si değer, kıymet
Tür noun
Örnek Cümle
When comparing prices, it is worth bearing in mind that the quantity may vary as well as the quality.
Fiyatları karşılaştırırken, nitelik gibi niceliğin de farklılık gösterebileceğini hatırlamada yarar var.

Alternatif öneriler:

self-worthworth-seeing