Facebook

Sözlük

would rather

modal

Türkçe'sitercih etmek
Türmodal
Örnek Cümle
The girl would rather be married next year.
Kız gelecek yıl evlendirilmeyi yeğler.

Alternatif öneriler:

would likewould prefer