Facebook

Sözlük

would rather

modal

Türkçe'sitercih etmek
Türmodal
Örnek Cümle
The children would rather have been playing games.
Çocuklar oyun oynuyor olmayı yeğliyorlardı.

Alternatif öneriler:

would likewould prefer