Facebook

Sözlük

would

modal

Türkçe'si -ecekti, -erdi
Tür modal
Örnek Cümle
Two months ago, the Czech finance minister told his people that the country’s four biggest banks would be fully privatized by the end of this year.
Çek maliye bakanı iki ay önce halkına, ülkenin en büyük dört bankasının bu yıl sonuna kadar tümüyle özelleştirileceğini söyledi.