Facebook

Sözlük

wound

verb

Türkçe'siyaralamak
Türverb
Örnek Cümle
Each arm of the core has a coil wound around it.
Çekirdeğin her bir ucunda uca sanlı bir bobin vardır.

noun

Türkçe'siyara
Türnoun
Örnek Cümle
Danger of infection in a deep wound is increased by the fact that certain micro-organisms can live without oxygen.
Derin bir yarada enfeksiyon riski, bazı mikro-organizmaların oksijensiz yaşayabilmesi gerçeği ile artar.