Facebook

Sözlük

wrath

noun

Türkçe'si hiddet, kızgınlık
Tür noun
Örnek Cümle
Of John Steinbeck's other works the only one to be asinteresting as The Grapes of Wrath is his anti-Nazinovel, The Moon is Down.
John Steinback'in diğer eserleri içinde Gazap Üzümleri kadar ilginç olan tek eseri nazi karşıtı Ay Battı romanıdır.